A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK I.Kötet – A házasság

 

Előszó ……………………………………………………………………………………………… 5
Bemutatkozás …………………………………………………………………………………… 7
1. Biblia
Kronológia / Időszalag Ádámtól Mózesig……………………………………….. 10
Mózes első könyve dióhéjban…………………………………………………………. 11
Szemelvények Rási kommentárjából………………………………………………. 11
Családfa / Ábrahám családja …………………………………………………………. 32
Szemelvények Mózes első könyvéből ……………………………………………… 33
Ábrahám vándorlása ……………………………………………………………………..48
Ábrahám csatája……………………………………………………………………………49
A házasság és a nemi élet a Bibliában …………………………………………….. 50
2. Talmud
A zsidó törvénykezés fája……………………………………………………………… 63
A Talmudi oldal…………………………………………………………………………… 64
A Talmud traktátusai ……………………………………………………………………. 65
Misna: Kidusin traktátusa ……………………………………………………………… 80
Háisá niknét…: Az eljegyzés módjai………………………………………………. 99
Hápe seászár hu hápe sehitir:
Az önmagára tett tanúvallomás törvényei ……………………………………… 114
3. Háláchá
Maimonidész: A házasság szabályai……………………………………………… 138
A kötubá – házassági levél ………………………………………………………….. 151
Rabbi Áháron Hálévi: Széfer Háchinuch 1. micva …………………………. 153
Rabbi Slomo Ganzfried
Kicur Sulchán Áruch: A Sulchán Áruch kivonata…………………………… 154
Hayim Halevy Donin: A zsidó családi élet – a boldogság kulcsa ……… 160
Shmuley Boteach: Barátság vagy szerelem? ………………………………….. 170

4. A házasság a zsidó filozófia fényében
A lubavicsi rebbe:
Férfiak és nők: Egyesült erővel ……………………………………………………. 177
Jeruzsálem táncoló leányai………………………………………………………….. 185
Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival: Szerelem
testben, lélekben – a zsidóság útja a boldog házassághoz ………………. 190
5. Kabbala – Zsidó misztika
A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata …………. 200
Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe”……………………. 201
Rabbi Sálom Dovber Schneerson:
Máámár Vöjádátá, Moszkva 5657 ……………………………………………….. 202
A szférák és Isten nevei………………………………………………………………. 209
Az ember és a szférák…………………………………………………………………. 241
Az értelem 32 ösvénye ……………………………………………………………….. 242
6. Zsidó filozófia
Miért nem változhat a Tóra? ……………………………………………………….. 243
A Föld elárasztása az isteni fénnyel ……………………………………………… 251
Rabbi Aryeh Kaplan:
A zsidó hit alapjai: Judaizmus……………………………………………………… 256
A zsidó hit alapjai: Az Örökkévaló ………………………………………………. 261
A lubavicsi rebbe: A világ kora……………………………………………………. 274
Tudáspróba…………………………………………………………………………………… 279
Források……………………………………………………………………………………….. 291
Jegyzetek ……………………………………………………………………………………… 293
A héber ábécé (Álef-bét)………………………………………………………………… 295