A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK IV. Kötet – Imák, az étkezés áldásai

Fejezetek a klasszikus forrásokból

 

Tartalom

Előszó (5. old.)

Bemutatkozás (7. old.)

 1. Biblia

Mózes harmadik könyve dióhéjban (11. old.)

Szemelvények Rási kommentárjából (11. old.)

Eszter könyve – új magyar fordítás (29. old.)

Az étkezés és áldásai a Bibliában (39. old.)

Táblázatok (13, 18. old.)

 1. Talmud

A zsidó törvénykezés fája (59. old.)

A Talmudi oldal (60. old.)

A Misna és legfontosabb kommentárjai (61. old.)

    Chulin 7. fejezet: Bászár sönitálém min hájáin:

A felügyelet nélkül hagyott hús (81. old.)

    Mönáchot 4. fejezet: Hilchot Cicit: A cicit törvényei (102. old.)

 1. Háláchá – Zsidó jog

    Maimonidész: Az áldások szabályai

 1. fejezet: Az alkalmi áldások (132. old.)

Maimonidész: A tiltott ételek szabályai

 1. fejezet: A tej, a tojás, a sajt és a vaj (139. old.)
 2. fejezet: A tejes és a húsos (144. old.)

    Sulchán Áruch – A „terített asztal”

 1. fejezet: Az étkezéskor betartandó illemszabályok (150. old.)
 2. fejezet: Nem szabad lekicsinylően bánni az étellel (153. old.)
 3. fejezet: Az étkezés utáni kézmosás törvénye (153. old.)
 4. fejezet: Az étkezés utáni áldások helye és ideje (154. old.)

    Birchot Hánehenin: Az étkezés áldásai (156. old.)

A ljadi-i rabbi Snéur Zálmán: Szidur Háráv

    Az étkezés előtti kézmosás törvényei (160. old.)

    Az étkezés előtti áldások rendje 1. fejezet (169. old.)

    Az étkezés áldásainak gyakorlati útmutatója (176. old.)

    Hayim Halevy Donin: Az étkezés törvényei (183. old.)

    Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival: Kóser étkezés egyetemistáknak (149. old.)

 1. Az étkezés és áldásai a zsidó filozófia fényében

    Rabbi Jehudá Hálévi: Kuzári: A kazár király értekezései

Az áldások jelentősége (201. old.)………………………………………………………………………… 201

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója: A tiltott eledelek parancsolatai (204. old.)

    Rabbi Áháron Hálévi: Széfer Háchinuch – A 613 parancsolat

 1. micva: A szökőín fogyasztásának tilalma (208. old.)
 2. micva: Az összemarcangolt állat fogyasztásának tilalma (209. old.)
 3. micva: A hús és a tej együtt főzésének tilalma (213. old.)
 4. micva: A nyolc csúszómászó rituális tisztátalansága (214. old.)
 5. micva: A schitá, a rituális vágás előírása (218. old.)

A lubavicsi rebbe:

A kóser étkezés kabbalisztikus jelentése (231. old.)

Enni és Imádkozni (240. old.)

    Hayim Halevy Donin: A lélek eledele (243. old.)

Zalman I. Posner: Elavultak-e a kóserság törvényei? (249. old.)

 1. Az ima gyakorlata

Látogatás Isten Házában (255. old.)

Az ima mozdulatai (257. old.)

Útmutatás az imakönyvhöz (258. old.)

A kádis elmondásának szabályai (262. old.)

A csók: a vallásos odaadás kifejezése (263. old.)

Mit tegyünk ha felhívnak a Tórához? (266. old.)

A zsinagóga szótára (268. old.)

Jasa Heifetz és az ima (270. old.)

 1. Kabbala – Zsidó misztika

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata (274. old.)

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe” (275. old.)

Rabbi Joszéf Jichák Schneerson:

    Stut dökdusá: A racionális és az irracionális:

 1. fejezet: A világ nemesítésének célja (276. old.)
 2. fejezet: Az ember két lelke (281. old.)
 3. fejezet: A bolondság szelleme és a bűn (285. old.)
 4. fejezet: A lélek esszenciája és attribútumai (288. old.)
 5. fejezet: A bolondság szent szelleme (290. old.)

    Rabbi Menáchem Mendel Schneerson:

Dirá bötáchtonim: Isteni otthon a fizikai világban

 1. fejezet: A Sechiná lényege (295. old.)
 2. fejezet: A Sechiná legfőbb fölemelkedése és távozása (298. old.)
 3. fejezet: A nagy becsben tartott hetedik (299. old.)
 4. fejezet: A teremtési folyamat célja (301. old.)
 5. fejezet: Vágy az Isteni otthonra (303. old.)
 6. fejezet: „Amit Ő tesz, azt követeli meg” (304. old.)
 7. fejezet: A cádik halála (306. old.)
 8. fejezet: Nemzedékünk küldetése (308. old.)
 9. fejezet: A megváltás (309. old.)

7. Zsidó filozófia

Rabbi Aryeh Kaplan: A zsidó hit alapjai: A zsidó nép (313. old.)

A lubavicsi rebbe: A világ kora (329. old.)

Mit kérdezzek? (334. old.)

Források (336. old.)

Jegyzetek (338. old.)

Katalógus (341. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (343. old.)

A Rási-írás héber ábécéje (Álef-bét) (344. old.)

Naptár (345. old.)

Órarend (346. old.)