A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK VIII. Kötet – Antológia a Judaizmus témáiból

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

Előszó (6. old.)

Bemutatkozás (8. old.)

Elméleti témák

 1. Zsidó történelem

Egy nép útja – A zsidó történelem legfontosabb eseményei (11. old.)

Szakadás és egység példái a zsidó történelemben:

 1. fejezet: Az ókori időszak (17. old.)
 2. fejezet: A Középkortól az Újkorig (23. old.)

    Oberlander Báruch – Köves Slomó:

Legyen-e nemzeti kisebbség a magyar zsidóság? (28. old.)

 1. Tóra: Biblia és Talmud

A zsidó törvénykezés fája (35. old.)

Benjamin Blech: A Tóra – a világ bestsellere (36. old.)

Israel Rubin rabbi: Az élő Tóra (42. old.)

Köves Slomó: Az Írott Tan és a Szóbeli Tan:

 1. fejezet: Az isteni találkozás és az Írott Tan (44. old.)
 2. fejezet: A Szóbeli Tan (50. old.)
 3. fejezet: A vitázás formái (54. old.)
 4. fejezet: A Szóbeli Tan leírása és a nemzedékek sora (57. old.)

Maimonidész: A Tóra-tanulás szabályai:

 1. fejezet: A tanulás fontossága (65. old.)
 2. fejezet: A tanulás módszere (66. old.)
 3. fejezet: Az oktatás módszere (71. old.)

    Dr. Moshe Katz: Rejtett kódokról a Tórában (75. old.)

A Talmudi oldal (83. old.)

Oberlander Báruch – Köves Slomó: „Lopj!”, „Ölj!”, „Paráználkodj!”? – Középkori vádak a zsidóság és a Talmud ellen a magyar televízióban (84. old.)

 1. Háláchá – Zsidó jog

Biblia: A nép kormányzása (95. old.)

    Maimonidész: A Szánhedrin és a büntetőjog szabályai

 1. fejezet: A 71, a 23 és a 3 tagú bíróságok (99. old.)
 2. fejezet: A bírák (102. old.)
 3. fejezet: Az ülésezés és a kinevezés (106. old.)

A lubavicsi rebbe: Tudomány és technika – Az isteni a természetben (110. old.)

 1. Zsidó filozófia és Kabbala

Benjamin Blech: Ó, Istenem! – Isten, a  zsidó szemszögből:

 1. fejezet: Kezdetben (119. old.)
 2. fejezet: Csak egy (122. old.)
 3. fejezet: A Király és én (125. old.)
 4. fejezet: Isten jó (126. old.)
 5. fejezet: Összefoglalás (129. old.)

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata (131. old.)

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe” (132. old.)

A lubavicsi rebbe: Hit és értelem – Kapcsolódás az istenihez (133 old.)

A lubavicsi rebbe: A világ kora (141. old.)

 1. Izrael

A Szentföld és törvényei a Bibliában (149. old.)

Talmud: Sálos sávuot: Szabad-e a szentföldre telepedni? (156. old.)

    A lubavicsi rebbe: Földet a békéért? (163. old.)

    Oberlander Báruch – Köves Slomó: Háború és civil élőpajzs (165. old.)

 1. Antiszemitizmus

    Talmudi és midrási források (177. old.)

    Nissan Dovid Dubov rabbi: Hit a holokauszt után (179. old.)

    Köves Slomó: A belső antiszemita (187. old.)

    Aron Moss rabbi: Antiszemitizmus vagy asszimiláció? (190. old.)

A Holocaust után…! A lubavicsi rebbe levele Elie Wieselnek (192. old.)

Melléklet: Elie Wiesel beszélgetései a lubavicsi rebbével (193. old.)

 

Gyakorlati témák

 1. Szombat

    A szombati pihenés és munkatilalom a Bibliában (199. old.)

    Misna: Sábát traktátusa: A tiltott munkák 39 fő kategóriája (213. old.)

Aryeh Kaplan: Az örökkévalóság napja (218. old.)

    Cvi Freeman: Szombat, a gondolat világa (226. old.)

 1. Zsidó naptár és ünnepek

Zsidó naptár dióhéjban (229. old.)

    Maimonidész: Az újhold megszentelésének szabályai:

 1. fejezet: A zsidó naptár alapjai (231. old.)
 2. fejezet: Az újhold megszentelése (233. old.)
 3. fejezet: A tanúskodás (234. old.)
 4. fejezet: Az újhold meghatározása és a ma használt naptár (236. old.)

Misna: Pszáchim traktátusa (240. old.)

Egy római szemtanú a peszáchi áldozatról (248. old.)

 1. Kóser étkezés

    Az étkezés és áldásai a Bibliában (253. old.)

    Maimonidész: A tiltott ételek szabályai:

 1. fejezet: A tej, a tojás, a sajt és a vaj (270. old.)
 2. fejezet: A tejes és a húsos (275. old.)

A barcelonai rabbi Áháron Hálévi: A schitá, a rituális vágás előírása (281. old.)

A lubavicsi rebbe: A kóser étkezés kabbalisztikus jelentése:

 1. fejezet: A tisztaság ismérvei vagy meghatározó tényezői (284. old.)
 2. fejezet: Az emberben lakozó tiszta vagy tisztátlan állat (286. old.)
 3. fejezet: „Hasított pata”, a szent és a profán között (287. old.)
 4. fejezet: A kérődzés (290. old.)
 5. fejezet: A hagyomány ereje (291. old.)

6. Házasság, szexualitás

    A házasság és a nemi élet a Bibliában (295. old.)

    Talmud: Háisá niknét...: 

Az eljegyzés módjai (305. old.)

A pénzzel való eljegyzés bibliai forrása (306. old.)

A Misna szóhasználata (308. old.)

Miért a férfi jegyez el? (310. old.)

Az együtthálással való eljegyzés bibliai forrása (310. old.)

A okirattal való eljegyzés forrása (312. old.)

Eljegyzés megbízott útján (316. old.)

Kiskorú eljegyzése (319. old.)

Maimonidész: A házasság szabályai

 1. fejezet: A házasság: kötelesség és tilalom (320. old.)
 2. fejezet: Az eljegyzés menete (323. old.)
 3. fejezet: Az esküvő menete (326. old.)

Barátság vagy szerelem? (332. old.)

Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival

Szerelem testben, lélekben – a zsidóság útja a boldog házassághoz (335. old.)

 1. Ima

Látogatás Isten Házában:

A zsinagógában illendő öltözet (345. old.)

Az ülőhely kiválasztása (346. old.)

Az ima mozdulatai (346. old.)

Útmutatás az imakönyvhöz (348. old.)

Többféle ritus (nuszách) (349. old.)

Imáink nyelve: a héber? (349. old.)

Az imára adott válaszok (350. old.)

A kádis elmondásának szabályai (351. old.)

Ki lehet előimádkozó? (352. old.)

A tálisz felöltése (352. old.)

A Tóra felolvasása (353. old.)

Mi söbérách: minden alkalomra való ima (355. old.)

A zsinagóga szótára (356. old.)

 1. Zsidó kegytárgyak

Talmud – Mönáchot 3. fejezet:

Hilchot sztám: A Tóra-tekercsben használatos betűk szabályai (361. old.)

    Maimonidész: A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai:

 1. fejezet: A mezuzá kötelessége, és írása (378. old.)
 2. fejezet: Mely lakóhelyen kötelesség a mezuzá fölszerelése? (380. old.)
 3. fejezet: A Tóratekercs (383. old.)
 4. fejezet: Hogyan készül a Tóratekercs (387. old.)
 5. fejezet: A kóser Tóra tekercs (390. old.)

Források (394. old.)

Jegyzetek (397. old.)

Katalógus (398. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (400. old.)

A Rási-írás héber ábécéje (Álef-bét) (401. old.)

Naptár – Órarend (402. old.)