A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK VII. Kötet – A zsidó őszi Nagyünnepek

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

Előszó (5. old.)

Elul hó:

  Chászid filozófia: Snéur Zálmán rabbi

  Az Örökkévaló szeretetének elérése és megtartása (7. old.)

„Határtalan szeretettel” – A lubavicsi rebbe felhívása magyar jesiva növendékekhez 1937-ben (14. old.)

Ros Hásáná – A zsidó újév:

  Biblia: A harsonariadás emléke (16. old.)

  Biblia: Sámuel könyveHanna imája‎ (17. old.)

  Maimonidész: Az újhold megszentelésének szabályai

 1. fejezet: A zsidó naptár alapjai (20. old.)
 2. fejezet: Az újhold megszentelése (22. old.)
 3. fejezet: A tanúskodás (24. old.)
 4. fejezet: Az újhold meghatározása és a ma használt naptár (26. old.)

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

   Sírás a kapuban (31. old.)

   Mi is ros hásáná? (32. old.)

Ros hásáná: Az ember teremtése (35. old.)

   Hanna fohásza: a zsidó imák példaképe (37. old.)

  Beszámoló: Ros Hásáná a pokolban, Auschwitz, 1944 (41. old.)

Jom kipur – Az engesztelés napja

Biblia: Az engesztelés napja (47. old.)

A Jom Kipuri szentélyi szolgálat (48. old.)

Jónás könyve (50. old.)

  Zsidó liturgia: Kol nidré – A fogadalmak imája (54. old.)

  Zsidó liturgia: Ál chét – A bűnök felsorolása zsidó módra (56. old.)

Maimonidész: A megtérés szabályai

 1. fejezet: A bűnbánat engesztelő hatása (64. old.)
 2. fejezet: Melyik az igazi megtérés? (66. old.)
 3. fejezet: Érdemek és bűnök mérlege (69. old.)
 4. fejezet: A bűnre való késztetés (74. old.)

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

Egyszerű és szép (78. old.)

Mi is jom kipur? (79. old.)

A rossz átalakítása (82. old.)

Másnaposság Jom Kipur után (86. old.)

  Beszámoló: Sorba álltam mézeskalácsért… – Félelmetes Napok a New York-i Lubavicsban (90. old.)

Szukkot – A sátrak ünnepe

Biblia: A sátrak ünnepe (94. old.)

  Misna: Szukká traktátusa (98. old.)

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

A szukkot: otthonos viszony az istenséggel (104. old.)

Az ünnepi csokor – Népünk egysége (108. old.)

Szimchát Tóra – A Tóra örömünnepe

  Maimonidész: A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai

 1. fejezet: A Tóratekercs (113. old.)
 2. fejezet: Hogyan készül a Tóratekercs (118. old.)
 3. fejezet: A kóser Tóra tekercs (121. old.)

  Gondolatok, kérdések és válaszok a Tóráról:

Az élő Tóra (126. old.)

   Minden, amit tudni akart a Tóráról (128. old.)

   A technológia a Tóra szolgálatában (130. old.)

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe: A határokat nem ismerő öröm (133. old.)

Ünnepi törvények és szokások

  Rabbi Slomo Ganzfried: A Sulchán Áruch kivonata (137. old.)

Források (180. old.)

Bemutatkozás (182. old.)

Jegyzetek (183. old.)