A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK VI. Kötet – A zsidó vallás tizenhárom hitelve

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

Előszó (7. old.)

Bemutatkozás (9. old.)

A szerzők biográfiája (10. old.)

Bevezetés

Noson Gurary rabbi: Hit és tudás (17. old.)

Maimonidész: A zsidó vallás tizenhárom hitelve (33. old.)

Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

Az alapok alapja (43. old.)

Maimonidész: A megtérés szabályai:

Az eretnekek és a hittagadók (47. old.)

    Zsidó imakönyv: Maimonidész tizenhárom hitelvének kivonata (50. old.)

Slomó ibn Gvirol: Költemény: Ádon olám – A világ ura (51. old.)

Zsidó imakönyv: Költemény: Jigdál – Nagy az élő Isten (52. old.)

Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve:

            A boldogsághoz vezető három hittétel (53. old.)

    Don Jichák Abárbánel rabbi‎: Ros ámáná: A hit feje‎:

            Szemben a Maimonidészi hittételekkel (63. old.)

 1. Isten abszolút léte

Az első hitelv a Bibliában (71. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

Istent az általunk tapasztaltak alapján nevezzük (74. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

25 alapelv Isten létének bizonyításához (76. old.)

 1. Isten egysége

A második hitelv a Bibliában (87. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A Teremtő egysége (91. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            Isten nevei és a neki tulajdonított jelzők (96. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Isten tulajdonságainak rejtélye (100. old.)

 1. Isten testi létezésének kizárása

A harmadik hitelv a Bibliában (121. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

Képmás és alak (123. old.)

 1. Isten feltétel nélküli léte

A negyedik hitelv a Bibliában (127. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A teremtő egysége (128. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A történelem időszámítása (134. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Teremtés a semmiből, vagy eredendő lét? (138. old.)

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi: A világ kora (145. old.)

 1. A közvetítő nélküli kapcsolat Istennel

Az ötödik hitelv a Bibliában (153. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A jámbor ember (159. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Isten tisztelete és az isteni gondviselés (162. old.)

    Jichák ben Séset rabbi: Ima Istenhez vagy a szférákhoz? (170. old.)

 1. A prófécia létezése

A hatodik hitelv a Bibliában (175. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A teremtő erő és a természet (185. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A nemzedékek láncolata (187. old.)

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

A prófécia (192. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

A prófécia (194. old.)

    Náchmanidész‎: Valódi vagy álombeli angyalok?‎ (205. old.)

    Gersonidész‎: Isten háborúi

Különbség az álom, a jövendölés és a prófécia között (209. old.)

    Chászdáj Crescas rabbi: Isten fényének könyve

A prófécia definíciója (213. old.)

 1. Mózes próféciájának felsőbbrendűsége

A hetedik hitelv a Bibliában (219. old.)

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

Mózes minden próféta atyja (224. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Mózes próféciája és a zsidó nép látomása Szinájnál (228. old.)

 1. A Tóra isteni eredetű

A nyolcadik hitelv a Bibliában (237. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A hagyomány szükségszerűsége (239. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A Tóra isteni eredetű (241. old.)

    Maimonidész: Kommentár a Misnához: Bevezető

            A szóbeli hagyomány eredete (246. old.)

    Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve:

            A Tóra rendelkezésünkre álló változata hiteles (249. old.)

 1. A Tóra örökérvényű

A kilencedik hitelv a Bibliában (255. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A Tóra örök mivolta (256. old.)

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

A Tóra üzenete örök (258. old.)

 1. Isten figyelemmel kíséri az emberek tetteit

A tizedik hitelv a Bibliában (263. old.)

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

Az Örökkévaló és az Ő tudása (265. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            A részletekbe menő isteni gondviselés (267. old.)

    Joszéf Albo rabbi‎: Háikárim: A hittételek könyve:

            Az isteni mindentudás és a szabad akarat kérdése (275. old.)

 1. Jutalom és büntetés

A tizenegyedik hitelv a Bibliában (281. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

Az isteni parancsok és a szabad akarat (283. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

A determináció és a szabadakarat paradoxonja (288. old.)

    Maimonidész: A megtérés szabályai:

Érdemek és bűnök mérlege (292. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            A „rossz” értelmezése (297. old.)

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Isten szolgálata hátsó szándék nélkül

 1. fejezet: A jutalom és büntetés (313. old.)
 2. fejezet: A micva jutalma maga a micva (318. old.)
 3. fejezet: A legalantibb világ rendeltetett arra, hogy a legmagasabb rendű legyen (323. old.)
 4. fejezet: Az Isten legyen úr a világban: Az akarat feladása szabad választás (328. old.)
 5. fejezet: Istent szeretni kell (332. old.)
 6. fejezet: Isten szeretete a Tóra, Isten félelme a parancsolatok (335. old.)
 7. fejezet: Miért olyan fontos a judaizmusban a jutalom és büntetés elve? (340. old.)
 8. fejezet: Az önmegtagadás harca az önmegvalósítással (348. old.)
 9. fejezet: Dualitás Isten természetében: Férfi- és női princípium az istenségben (354. old.)
 1. A Messiás eljövetele

A tizenkettedik hitelv a Bibliában (369. old.)

A Talmudi oldal (373. old.)

    Talmud: Kötubot 13. fejezet: Háole mibável löErec Jiszráél:

Szabad-e babilóniából a szentföldre vándorolni? (376. old.)

    Talmud: Táánit 2. fejezet: Melech misztápér böchol jom:

A hajnövesztés és a messiás (383. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A tagadhatatlan megváltás (393. old.)

    Maimonidész: A Bírák könyve:

A messiás szabályai (399. old.)

    Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve:

            Eljött-e már a Messiás? (404. old.)

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi:

Fény az alagút végén (410. old.)

A Messiás szamara (416. old.)

    Aryeh Kaplan rabbi: A zsidó hit alapjai

A messiást megelőző korszak (419. old.)

A messiási korszak (429. old.)

Milyen lesz a zsidó Messiás? (437. old.)

 1. A halottak feltámadása

A tizenharmadik hitelv a Bibliában (445. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A halottak feltámadása (446. old.)

    Náchmanidész: A jutalom kapuja:

Az „Eljövendő Világ”: vita Maimonidésszel (457. old.)

    Chászdáj Crescas rabbi: Isten fényének könyve

            A lélek örök fennmaradása (462. old.)

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Milyen lesz a feltámadás kora? (475. old.)

Jegyzetek (480. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (484. old.)

Órarend (485. old.)