A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK V. Kötet – Messiás a zsidó filozófiában

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

 

Előszó (5. old.)

Bemutatkozás (7. old.)

 1. Biblia

Bírák könyve (11. old.)

A Messiás a Bibliában (45. old.)

A Szentföld és törvényei a Bibliában

A szentföld története (50. old.)

A letelepedés és annak feltételei (57. old.)

A föld törvénye (59. old.)

Az izraeli hadviselés törvényei (66. old.)

A letelepedés utáni három micva (68. old.)

 1. Talmud

A zsidó törvénykezés fája (72. old.)

A Talmudi oldal (73. old.)

    Kötubot 13. fejezet: Hákol máálin löErec Jiszráél:

A szentföldi letelepedés törvénye (76. old.)

    Táánit 2. fejezet: Melech misztápér böchol jom:

A hajnövesztés és a messiás (90. old.)

 1. Háláchá – Zsidó jog

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai

 1. fejezet: A prófécia (101. old.)
 2. fejezet: Minden prófécia alapja (105. old.)
 3. fejezet: A parancsolatok változtathatatlanok (107. old.)
 4. fejezet: Az igaz próféta (109. old.)

Maimonidész: A Szentély építésének szabályai

 1. fejezet: A Szentély (113. old.)
 2. fejezet: Az oltár (117. old.)

A Jeruzsálemi Szentély alaprajza (119. old.)

    Maimonidész: A királyok és háborúi szabályai

 1. fejezet: A háború törvényei (120. old.)
 2. fejezet: Mentesülés a katonai szolgálat alól (125. old.)
 3. fejezet: Nem zsidó fogolynő és a betérés (130. old.)

4. A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében

    Ráv Szöádjá Gáon: Emunot Vödéot: Hitek és elvek

A tagadhatatlan megváltás (136. old.)

    Maimonidész: A Messiás szabályai

 1. fejezet: Milyen a zsidó Messiás (140. old.)
 2. 1 fejezet: A Messiás kora (143. old.)

    Náchmanidész: Sáár hágmul: A jutalom kapuja

    Az „Eljövendő Világ”: vita Maimonidésszel (146. old.)

    A megváltás kora: Maimonidész kontra Nachmanidész

 1. fejezet: Maimonidész messianizmusa (152. old.)
 2. fejezet: Náchmanidész gyökeresen új világa (162. old.)
 3. fejezet: A csodálatos és a természetes összehangolása (169. old.)

5. Kabbala – Zsidó misztika

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata (180. old.)

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe” (181. old.)

A ljadi Snéur Zálmán rabbi: Tánjá: A közepesek könyve

 1. fejezet: A világ célja, a messiási kor (182. old.)

    A teremtéstől a messiásig

 1. fejezet: Az otthon: a teremtés oka (189. old.)
 2. fejezet: A teremtés lényege (192. old.)
 3. fejezet: Az állandó teremtés (196. old.)
 4. fejezet: A fizikai világ célja (199. old.)
 5. fejezet: Judaizmus: egy radikális vallás (202. old.)
 6. fejezet: Fényt hozni a sötétségbe (209. old.)
 7. fejezet: Erő és fény a reménytelenségből és a sötétségből (215. old.)
 8. fejezet: Diadalmenet (221. old.)

6. A Messiás a modernkori zsidó filozófia fényében

    Rabbi Menáchem Mendel Schneerson:

Fény az alagút végén (230. old.)

    A Messiás szamara (236. old.)

    Milyen lesz a feltámadás kora? (240. old.)

Rabbi Aryeh Kaplan: A zsidó hit alapjai

A messiást megelőző korszak (246. old.)

    A messiási korszak (258. old.)

    Milyen lesz a zsidó Messiás? (267. old.)

 1. Mellékletek

    Messiás: Judaizmus kontra Kereszténység

 1. fejezet: Utal-e a zsidó biblia Jézusra, mint messiásra? (277. old.)
 2. fejezet: Személyes kapcsolat Istennel (282. old.)
 3. fejezet: A szentháromság és a zsidóság (284. old.)
 4. fejezet: Gyakran ismétlődő kérdések (285. old.)

    Oberlander Báruch rabbi – Köves Slomó rabbi

Hangulat, öltözék és nyelv az ókori Izraelben (288. old.)

    Rabbi Menáchem Mendel Schneerson:

    Békés-e a békefolyamat a Közel-keleten? (293. old.)

    Idézetek és anekdoták a Messiásról (299. old.)

A lubavicsi rebbe: A világ kora (305. old.)

Mit kérdezzek? (310. old.)

Források (312. old.)

Jegyzetek (314. old.)

Katalógus (318. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (322. old.)

A Rási-írás héber ábécéje (Álef-bét) (323. old.)

Naptár (324. old.)

Órarend (325. old.)