A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK III. Kötet – Tóratanulás és a tfilin szabályai

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

Előszó (5. old.)

Bemutatkozás (7. old.)

 1. Biblia

A Biblia és legfontosabb kommentárjai (11. old.)

Mózes második könyve dióhéjban (28. old.)

Szemelvények Rási kommentárjából (28. old.)

A kegytárgyak a Bibliában (56. old.)

Illusztrációk (36, 50. old.)

 1. Talmud

A zsidó törvénykezés fája (73. old.)

A Talmudi oldal (74. old.)

    Mönáchot 3. fejezet: Hilchot SzTáM:

    A Tóra-tekercsben használatos betűk szabályai (84. old.)

    A mezuzá törvényei (100. old.)

    A tfilin készítésének törvényei (116. old.)

Illusztrációk (98, 100, 116, 126. old.)

 1. Háláchá – Zsidó jog

    Maimonidész: A Tóra-tanulás szabályai

 1. fejezet: A tanulás fontossága (136. old.)
 2. fejezet: A tanulás módszere (137. old.)
 3. fejezet: Az oktatás módszere (142. old.)

    Maimonidész: A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai

 1. fejezet: A mezuzá kötelessége, és írása (146. old.)
 2. fejezet: Mely lakóhelyen kötelesség a mezuzá fölszerelése? (149. old.)
 3. fejezet: A Tóratekercs (152. old.)
 4. fejezet: Hogyan készül a Tóratekercs (156. old.)
 5. fejezet: A kóser Tóra tekercs (159. old.)

    Sulchán Áruch Háráv: A tfilin törvényei

 1. fejezet: A tfilin részletes szabályai (163. old.)
 2. fejezet: A tfilin levételének törvényei (172. old.)
 3. fejezet: A szombat, az ünnepek és a tfilinviselés törvényei (175. old.)
 4. fejezet: A tfilin írásával kapcsolatos törvények (176. old.)
 5. Zsidó etika és erkölcs

    Szervátültetés (185. old.)

    A drog és a Tóra (190. old.)

 1. Kabbala – Zsidó misztika

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata (194. old.)

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe” (195. old.)

Rabbi Sálom Dovber Schneerson: Málchut:

A beszéd és a házastársi kapcsolat – Máámár Jom Tov Sel Ros Hásáná, 5659:

 1. fejezet: A Sófár és a Szombat (196. old.)
 2. fejezet: A Málchut szféra lényege (199. old.)
 3. fejezet: A szavak különleges ereje (202. old.)
 4. fejezet: A fény és a befogadóedények (208. old.)
 5. fejezet: A beszéd magasztos forrása (211. old.)

Összefoglalás (213. old.)

Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival:

Mi a zsidó misztika, honnan ered és hová vezet? (216. old.)

 1. Zsidó filozófia

A zsidó lélek természete:

 1. fejezet: Ábrahám: A humanitáriusból az emberbarátig (227. old.)
 2. fejezet: A zsidók lelkében rejlő isteni szikra (232. old.)
 3. fejezet: Az önfeláldozás (237. old.)
 4. fejezet: Az áldozat szimbóluma (243. old.)
 5. fejezet: Izsák öröksége (248. old.)
 6. fejezet: A szellemi öröklődés feltételei (252. old.)

    Rabbi Aryeh Kaplan: A zsidó hit alapjai: Az ember

 1. fejezet: A teremtés célja (259. old.)
 2. fejezet: Az ember cselekedetei (261. old.)
 3. fejezet: Az ember környezete (264. old.)
 4. fejezet: Az emberi tett szabadsága (266. old.)

A lubavicsi rebbe: A világ kora (272. old.)

Mit kérdezzek? (277. old.)

Források (279. old.)

Jegyzetek (281. old.)

Naptár (284. old.)

Katalógus (285. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (287. old.)

A Rási-írás héber ábécéje (Álef-bét) (288. old.)

A SzTáM-írás héber ábécéje (Álef-bét) (289. old.)

Mazsolák és csemegék (290. old.)

Órarend (292. old.)