A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK I.Kötet – A házasság

 

Előszó ……………………………………………………………………………………………… 5
Bemutatkozás …………………………………………………………………………………… 7
1. Biblia
Kronológia / Időszalag Ádámtól Mózesig……………………………………….. 10
Mózes első könyve dióhéjban…………………………………………………………. 11
Szemelvények Rási kommentárjából………………………………………………. 11
Családfa / Ábrahám családja …………………………………………………………. 32
Szemelvények Mózes első könyvéből ……………………………………………… 33
Ábrahám vándorlása ……………………………………………………………………..48
Ábrahám csatája……………………………………………………………………………49
A házasság és a nemi élet a Bibliában …………………………………………….. 50
2. Talmud
A zsidó törvénykezés fája……………………………………………………………… 63
A Talmudi oldal…………………………………………………………………………… 64
A Talmud traktátusai ……………………………………………………………………. 65
Misna: Kidusin traktátusa ……………………………………………………………… 80
Háisá niknét…: Az eljegyzés módjai………………………………………………. 99
Hápe seászár hu hápe sehitir:
Az önmagára tett tanúvallomás törvényei ……………………………………… 114
3. Háláchá
Maimonidész: A házasság szabályai……………………………………………… 138
A kötubá – házassági levél ………………………………………………………….. 151
Rabbi Áháron Hálévi: Széfer Háchinuch 1. micva …………………………. 153
Rabbi Slomo Ganzfried
Kicur Sulchán Áruch: A Sulchán Áruch kivonata…………………………… 154
Hayim Halevy Donin: A zsidó családi élet – a boldogság kulcsa ……… 160
Shmuley Boteach: Barátság vagy szerelem? ………………………………….. 170

4. A házasság a zsidó filozófia fényében
A lubavicsi rebbe:
Férfiak és nők: Egyesült erővel ……………………………………………………. 177
Jeruzsálem táncoló leányai………………………………………………………….. 185
Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival: Szerelem
testben, lélekben – a zsidóság útja a boldog házassághoz ………………. 190
5. Kabbala – Zsidó misztika
A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata …………. 200
Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe”……………………. 201
Rabbi Sálom Dovber Schneerson:
Máámár Vöjádátá, Moszkva 5657 ……………………………………………….. 202
A szférák és Isten nevei………………………………………………………………. 209
Az ember és a szférák…………………………………………………………………. 241
Az értelem 32 ösvénye ……………………………………………………………….. 242
6. Zsidó filozófia
Miért nem változhat a Tóra? ……………………………………………………….. 243
A Föld elárasztása az isteni fénnyel ……………………………………………… 251
Rabbi Aryeh Kaplan:
A zsidó hit alapjai: Judaizmus……………………………………………………… 256
A zsidó hit alapjai: Az Örökkévaló ………………………………………………. 261
A lubavicsi rebbe: A világ kora……………………………………………………. 274
Tudáspróba…………………………………………………………………………………… 279
Források……………………………………………………………………………………….. 291
Jegyzetek ……………………………………………………………………………………… 293
A héber ábécé (Álef-bét)………………………………………………………………… 295


 

A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK VIII. Kötet – Antológia a Judaizmus témáiból

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

Előszó (6. old.)

Bemutatkozás (8. old.)

Elméleti témák

 1. Zsidó történelem

Egy nép útja – A zsidó történelem legfontosabb eseményei (11. old.)

Szakadás és egység példái a zsidó történelemben:

 1. fejezet: Az ókori időszak (17. old.)
 2. fejezet: A Középkortól az Újkorig (23. old.)

    Oberlander Báruch – Köves Slomó:

Legyen-e nemzeti kisebbség a magyar zsidóság? (28. old.)

 1. Tóra: Biblia és Talmud

A zsidó törvénykezés fája (35. old.)

Benjamin Blech: A Tóra – a világ bestsellere (36. old.)

Israel Rubin rabbi: Az élő Tóra (42. old.)

Köves Slomó: Az Írott Tan és a Szóbeli Tan:

 1. fejezet: Az isteni találkozás és az Írott Tan (44. old.)
 2. fejezet: A Szóbeli Tan (50. old.)
 3. fejezet: A vitázás formái (54. old.)
 4. fejezet: A Szóbeli Tan leírása és a nemzedékek sora (57. old.)

Maimonidész: A Tóra-tanulás szabályai:

 1. fejezet: A tanulás fontossága (65. old.)
 2. fejezet: A tanulás módszere (66. old.)
 3. fejezet: Az oktatás módszere (71. old.)

    Dr. Moshe Katz: Rejtett kódokról a Tórában (75. old.)

A Talmudi oldal (83. old.)

Oberlander Báruch – Köves Slomó: „Lopj!”, „Ölj!”, „Paráználkodj!”? – Középkori vádak a zsidóság és a Talmud ellen a magyar televízióban (84. old.)

 1. Háláchá – Zsidó jog

Biblia: A nép kormányzása (95. old.)

    Maimonidész: A Szánhedrin és a büntetőjog szabályai

 1. fejezet: A 71, a 23 és a 3 tagú bíróságok (99. old.)
 2. fejezet: A bírák (102. old.)
 3. fejezet: Az ülésezés és a kinevezés (106. old.)

A lubavicsi rebbe: Tudomány és technika – Az isteni a természetben (110. old.)

 1. Zsidó filozófia és Kabbala

Benjamin Blech: Ó, Istenem! – Isten, a  zsidó szemszögből:

 1. fejezet: Kezdetben (119. old.)
 2. fejezet: Csak egy (122. old.)
 3. fejezet: A Király és én (125. old.)
 4. fejezet: Isten jó (126. old.)
 5. fejezet: Összefoglalás (129. old.)

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata (131. old.)

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe” (132. old.)

A lubavicsi rebbe: Hit és értelem – Kapcsolódás az istenihez (133 old.)

A lubavicsi rebbe: A világ kora (141. old.)

 1. Izrael

A Szentföld és törvényei a Bibliában (149. old.)

Talmud: Sálos sávuot: Szabad-e a szentföldre telepedni? (156. old.)

    A lubavicsi rebbe: Földet a békéért? (163. old.)

    Oberlander Báruch – Köves Slomó: Háború és civil élőpajzs (165. old.)

 1. Antiszemitizmus

    Talmudi és midrási források (177. old.)

    Nissan Dovid Dubov rabbi: Hit a holokauszt után (179. old.)

    Köves Slomó: A belső antiszemita (187. old.)

    Aron Moss rabbi: Antiszemitizmus vagy asszimiláció? (190. old.)

A Holocaust után…! A lubavicsi rebbe levele Elie Wieselnek (192. old.)

Melléklet: Elie Wiesel beszélgetései a lubavicsi rebbével (193. old.)

 

Gyakorlati témák

 1. Szombat

    A szombati pihenés és munkatilalom a Bibliában (199. old.)

    Misna: Sábát traktátusa: A tiltott munkák 39 fő kategóriája (213. old.)

Aryeh Kaplan: Az örökkévalóság napja (218. old.)

    Cvi Freeman: Szombat, a gondolat világa (226. old.)

 1. Zsidó naptár és ünnepek

Zsidó naptár dióhéjban (229. old.)

    Maimonidész: Az újhold megszentelésének szabályai:

 1. fejezet: A zsidó naptár alapjai (231. old.)
 2. fejezet: Az újhold megszentelése (233. old.)
 3. fejezet: A tanúskodás (234. old.)
 4. fejezet: Az újhold meghatározása és a ma használt naptár (236. old.)

Misna: Pszáchim traktátusa (240. old.)

Egy római szemtanú a peszáchi áldozatról (248. old.)

 1. Kóser étkezés

    Az étkezés és áldásai a Bibliában (253. old.)

    Maimonidész: A tiltott ételek szabályai:

 1. fejezet: A tej, a tojás, a sajt és a vaj (270. old.)
 2. fejezet: A tejes és a húsos (275. old.)

A barcelonai rabbi Áháron Hálévi: A schitá, a rituális vágás előírása (281. old.)

A lubavicsi rebbe: A kóser étkezés kabbalisztikus jelentése:

 1. fejezet: A tisztaság ismérvei vagy meghatározó tényezői (284. old.)
 2. fejezet: Az emberben lakozó tiszta vagy tisztátlan állat (286. old.)
 3. fejezet: „Hasított pata”, a szent és a profán között (287. old.)
 4. fejezet: A kérődzés (290. old.)
 5. fejezet: A hagyomány ereje (291. old.)

6. Házasság, szexualitás

    A házasság és a nemi élet a Bibliában (295. old.)

    Talmud: Háisá niknét...: 

Az eljegyzés módjai (305. old.)

A pénzzel való eljegyzés bibliai forrása (306. old.)

A Misna szóhasználata (308. old.)

Miért a férfi jegyez el? (310. old.)

Az együtthálással való eljegyzés bibliai forrása (310. old.)

A okirattal való eljegyzés forrása (312. old.)

Eljegyzés megbízott útján (316. old.)

Kiskorú eljegyzése (319. old.)

Maimonidész: A házasság szabályai

 1. fejezet: A házasság: kötelesség és tilalom (320. old.)
 2. fejezet: Az eljegyzés menete (323. old.)
 3. fejezet: Az esküvő menete (326. old.)

Barátság vagy szerelem? (332. old.)

Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival

Szerelem testben, lélekben – a zsidóság útja a boldog házassághoz (335. old.)

 1. Ima

Látogatás Isten Házában:

A zsinagógában illendő öltözet (345. old.)

Az ülőhely kiválasztása (346. old.)

Az ima mozdulatai (346. old.)

Útmutatás az imakönyvhöz (348. old.)

Többféle ritus (nuszách) (349. old.)

Imáink nyelve: a héber? (349. old.)

Az imára adott válaszok (350. old.)

A kádis elmondásának szabályai (351. old.)

Ki lehet előimádkozó? (352. old.)

A tálisz felöltése (352. old.)

A Tóra felolvasása (353. old.)

Mi söbérách: minden alkalomra való ima (355. old.)

A zsinagóga szótára (356. old.)

 1. Zsidó kegytárgyak

Talmud – Mönáchot 3. fejezet:

Hilchot sztám: A Tóra-tekercsben használatos betűk szabályai (361. old.)

    Maimonidész: A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai:

 1. fejezet: A mezuzá kötelessége, és írása (378. old.)
 2. fejezet: Mely lakóhelyen kötelesség a mezuzá fölszerelése? (380. old.)
 3. fejezet: A Tóratekercs (383. old.)
 4. fejezet: Hogyan készül a Tóratekercs (387. old.)
 5. fejezet: A kóser Tóra tekercs (390. old.)

Források (394. old.)

Jegyzetek (397. old.)

Katalógus (398. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (400. old.)

A Rási-írás héber ábécéje (Álef-bét) (401. old.)

Naptár – Órarend (402. old.)

 

 

A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK VII. Kötet – A zsidó őszi Nagyünnepek

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

Előszó (5. old.)

Elul hó:

  Chászid filozófia: Snéur Zálmán rabbi

  Az Örökkévaló szeretetének elérése és megtartása (7. old.)

„Határtalan szeretettel” – A lubavicsi rebbe felhívása magyar jesiva növendékekhez 1937-ben (14. old.)

Ros Hásáná – A zsidó újév:

  Biblia: A harsonariadás emléke (16. old.)

  Biblia: Sámuel könyveHanna imája‎ (17. old.)

  Maimonidész: Az újhold megszentelésének szabályai

 1. fejezet: A zsidó naptár alapjai (20. old.)
 2. fejezet: Az újhold megszentelése (22. old.)
 3. fejezet: A tanúskodás (24. old.)
 4. fejezet: Az újhold meghatározása és a ma használt naptár (26. old.)

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

   Sírás a kapuban (31. old.)

   Mi is ros hásáná? (32. old.)

Ros hásáná: Az ember teremtése (35. old.)

   Hanna fohásza: a zsidó imák példaképe (37. old.)

  Beszámoló: Ros Hásáná a pokolban, Auschwitz, 1944 (41. old.)

Jom kipur – Az engesztelés napja

Biblia: Az engesztelés napja (47. old.)

A Jom Kipuri szentélyi szolgálat (48. old.)

Jónás könyve (50. old.)

  Zsidó liturgia: Kol nidré – A fogadalmak imája (54. old.)

  Zsidó liturgia: Ál chét – A bűnök felsorolása zsidó módra (56. old.)

Maimonidész: A megtérés szabályai

 1. fejezet: A bűnbánat engesztelő hatása (64. old.)
 2. fejezet: Melyik az igazi megtérés? (66. old.)
 3. fejezet: Érdemek és bűnök mérlege (69. old.)
 4. fejezet: A bűnre való késztetés (74. old.)

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

Egyszerű és szép (78. old.)

Mi is jom kipur? (79. old.)

A rossz átalakítása (82. old.)

Másnaposság Jom Kipur után (86. old.)

  Beszámoló: Sorba álltam mézeskalácsért… – Félelmetes Napok a New York-i Lubavicsban (90. old.)

Szukkot – A sátrak ünnepe

Biblia: A sátrak ünnepe (94. old.)

  Misna: Szukká traktátusa (98. old.)

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe:

A szukkot: otthonos viszony az istenséggel (104. old.)

Az ünnepi csokor – Népünk egysége (108. old.)

Szimchát Tóra – A Tóra örömünnepe

  Maimonidész: A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai

 1. fejezet: A Tóratekercs (113. old.)
 2. fejezet: Hogyan készül a Tóratekercs (118. old.)
 3. fejezet: A kóser Tóra tekercs (121. old.)

  Gondolatok, kérdések és válaszok a Tóráról:

Az élő Tóra (126. old.)

   Minden, amit tudni akart a Tóráról (128. old.)

   A technológia a Tóra szolgálatában (130. old.)

  Chászid filozófia – A lubavicsi rebbe: A határokat nem ismerő öröm (133. old.)

Ünnepi törvények és szokások

  Rabbi Slomo Ganzfried: A Sulchán Áruch kivonata (137. old.)

Források (180. old.)

Bemutatkozás (182. old.)

Jegyzetek (183. old.)

 

A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK VI. Kötet – A zsidó vallás tizenhárom hitelve

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

Előszó (7. old.)

Bemutatkozás (9. old.)

A szerzők biográfiája (10. old.)

Bevezetés

Noson Gurary rabbi: Hit és tudás (17. old.)

Maimonidész: A zsidó vallás tizenhárom hitelve (33. old.)

Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

Az alapok alapja (43. old.)

Maimonidész: A megtérés szabályai:

Az eretnekek és a hittagadók (47. old.)

    Zsidó imakönyv: Maimonidész tizenhárom hitelvének kivonata (50. old.)

Slomó ibn Gvirol: Költemény: Ádon olám – A világ ura (51. old.)

Zsidó imakönyv: Költemény: Jigdál – Nagy az élő Isten (52. old.)

Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve:

            A boldogsághoz vezető három hittétel (53. old.)

    Don Jichák Abárbánel rabbi‎: Ros ámáná: A hit feje‎:

            Szemben a Maimonidészi hittételekkel (63. old.)

 1. Isten abszolút léte

Az első hitelv a Bibliában (71. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

Istent az általunk tapasztaltak alapján nevezzük (74. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

25 alapelv Isten létének bizonyításához (76. old.)

 1. Isten egysége

A második hitelv a Bibliában (87. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A Teremtő egysége (91. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            Isten nevei és a neki tulajdonított jelzők (96. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Isten tulajdonságainak rejtélye (100. old.)

 1. Isten testi létezésének kizárása

A harmadik hitelv a Bibliában (121. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

Képmás és alak (123. old.)

 1. Isten feltétel nélküli léte

A negyedik hitelv a Bibliában (127. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A teremtő egysége (128. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A történelem időszámítása (134. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Teremtés a semmiből, vagy eredendő lét? (138. old.)

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi: A világ kora (145. old.)

 1. A közvetítő nélküli kapcsolat Istennel

Az ötödik hitelv a Bibliában (153. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A jámbor ember (159. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Isten tisztelete és az isteni gondviselés (162. old.)

    Jichák ben Séset rabbi: Ima Istenhez vagy a szférákhoz? (170. old.)

 1. A prófécia létezése

A hatodik hitelv a Bibliában (175. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A teremtő erő és a természet (185. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A nemzedékek láncolata (187. old.)

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

A prófécia (192. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

A prófécia (194. old.)

    Náchmanidész‎: Valódi vagy álombeli angyalok?‎ (205. old.)

    Gersonidész‎: Isten háborúi

Különbség az álom, a jövendölés és a prófécia között (209. old.)

    Chászdáj Crescas rabbi: Isten fényének könyve

A prófécia definíciója (213. old.)

 1. Mózes próféciájának felsőbbrendűsége

A hetedik hitelv a Bibliában (219. old.)

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

Mózes minden próféta atyja (224. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Mózes próféciája és a zsidó nép látomása Szinájnál (228. old.)

 1. A Tóra isteni eredetű

A nyolcadik hitelv a Bibliában (237. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A hagyomány szükségszerűsége (239. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A Tóra isteni eredetű (241. old.)

    Maimonidész: Kommentár a Misnához: Bevezető

            A szóbeli hagyomány eredete (246. old.)

    Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve:

            A Tóra rendelkezésünkre álló változata hiteles (249. old.)

 1. A Tóra örökérvényű

A kilencedik hitelv a Bibliában (255. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A Tóra örök mivolta (256. old.)

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

A Tóra üzenete örök (258. old.)

 1. Isten figyelemmel kíséri az emberek tetteit

A tizedik hitelv a Bibliában (263. old.)

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

Az Örökkévaló és az Ő tudása (265. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            A részletekbe menő isteni gondviselés (267. old.)

    Joszéf Albo rabbi‎: Háikárim: A hittételek könyve:

            Az isteni mindentudás és a szabad akarat kérdése (275. old.)

 1. Jutalom és büntetés

A tizenegyedik hitelv a Bibliában (281. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

Az isteni parancsok és a szabad akarat (283. old.)

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

A determináció és a szabadakarat paradoxonja (288. old.)

    Maimonidész: A megtérés szabályai:

Érdemek és bűnök mérlege (292. old.)

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            A „rossz” értelmezése (297. old.)

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Isten szolgálata hátsó szándék nélkül

 1. fejezet: A jutalom és büntetés (313. old.)
 2. fejezet: A micva jutalma maga a micva (318. old.)
 3. fejezet: A legalantibb világ rendeltetett arra, hogy a legmagasabb rendű legyen (323. old.)
 4. fejezet: Az Isten legyen úr a világban: Az akarat feladása szabad választás (328. old.)
 5. fejezet: Istent szeretni kell (332. old.)
 6. fejezet: Isten szeretete a Tóra, Isten félelme a parancsolatok (335. old.)
 7. fejezet: Miért olyan fontos a judaizmusban a jutalom és büntetés elve? (340. old.)
 8. fejezet: Az önmegtagadás harca az önmegvalósítással (348. old.)
 9. fejezet: Dualitás Isten természetében: Férfi- és női princípium az istenségben (354. old.)
 1. A Messiás eljövetele

A tizenkettedik hitelv a Bibliában (369. old.)

A Talmudi oldal (373. old.)

    Talmud: Kötubot 13. fejezet: Háole mibável löErec Jiszráél:

Szabad-e babilóniából a szentföldre vándorolni? (376. old.)

    Talmud: Táánit 2. fejezet: Melech misztápér böchol jom:

A hajnövesztés és a messiás (383. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A tagadhatatlan megváltás (393. old.)

    Maimonidész: A Bírák könyve:

A messiás szabályai (399. old.)

    Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve:

            Eljött-e már a Messiás? (404. old.)

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi:

Fény az alagút végén (410. old.)

A Messiás szamara (416. old.)

    Aryeh Kaplan rabbi: A zsidó hit alapjai

A messiást megelőző korszak (419. old.)

A messiási korszak (429. old.)

Milyen lesz a zsidó Messiás? (437. old.)

 1. A halottak feltámadása

A tizenharmadik hitelv a Bibliában (445. old.)

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A halottak feltámadása (446. old.)

    Náchmanidész: A jutalom kapuja:

Az „Eljövendő Világ”: vita Maimonidésszel (457. old.)

    Chászdáj Crescas rabbi: Isten fényének könyve

            A lélek örök fennmaradása (462. old.)

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Milyen lesz a feltámadás kora? (475. old.)

Jegyzetek (480. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (484. old.)

Órarend (485. old.)

 

 

A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK V. Kötet – Messiás a zsidó filozófiában

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

 

Előszó (5. old.)

Bemutatkozás (7. old.)

 1. Biblia

Bírák könyve (11. old.)

A Messiás a Bibliában (45. old.)

A Szentföld és törvényei a Bibliában

A szentföld története (50. old.)

A letelepedés és annak feltételei (57. old.)

A föld törvénye (59. old.)

Az izraeli hadviselés törvényei (66. old.)

A letelepedés utáni három micva (68. old.)

 1. Talmud

A zsidó törvénykezés fája (72. old.)

A Talmudi oldal (73. old.)

    Kötubot 13. fejezet: Hákol máálin löErec Jiszráél:

A szentföldi letelepedés törvénye (76. old.)

    Táánit 2. fejezet: Melech misztápér böchol jom:

A hajnövesztés és a messiás (90. old.)

 1. Háláchá – Zsidó jog

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai

 1. fejezet: A prófécia (101. old.)
 2. fejezet: Minden prófécia alapja (105. old.)
 3. fejezet: A parancsolatok változtathatatlanok (107. old.)
 4. fejezet: Az igaz próféta (109. old.)

Maimonidész: A Szentély építésének szabályai

 1. fejezet: A Szentély (113. old.)
 2. fejezet: Az oltár (117. old.)

A Jeruzsálemi Szentély alaprajza (119. old.)

    Maimonidész: A királyok és háborúi szabályai

 1. fejezet: A háború törvényei (120. old.)
 2. fejezet: Mentesülés a katonai szolgálat alól (125. old.)
 3. fejezet: Nem zsidó fogolynő és a betérés (130. old.)

4. A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében

    Ráv Szöádjá Gáon: Emunot Vödéot: Hitek és elvek

A tagadhatatlan megváltás (136. old.)

    Maimonidész: A Messiás szabályai

 1. fejezet: Milyen a zsidó Messiás (140. old.)
 2. 1 fejezet: A Messiás kora (143. old.)

    Náchmanidész: Sáár hágmul: A jutalom kapuja

    Az „Eljövendő Világ”: vita Maimonidésszel (146. old.)

    A megváltás kora: Maimonidész kontra Nachmanidész

 1. fejezet: Maimonidész messianizmusa (152. old.)
 2. fejezet: Náchmanidész gyökeresen új világa (162. old.)
 3. fejezet: A csodálatos és a természetes összehangolása (169. old.)

5. Kabbala – Zsidó misztika

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata (180. old.)

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe” (181. old.)

A ljadi Snéur Zálmán rabbi: Tánjá: A közepesek könyve

 1. fejezet: A világ célja, a messiási kor (182. old.)

    A teremtéstől a messiásig

 1. fejezet: Az otthon: a teremtés oka (189. old.)
 2. fejezet: A teremtés lényege (192. old.)
 3. fejezet: Az állandó teremtés (196. old.)
 4. fejezet: A fizikai világ célja (199. old.)
 5. fejezet: Judaizmus: egy radikális vallás (202. old.)
 6. fejezet: Fényt hozni a sötétségbe (209. old.)
 7. fejezet: Erő és fény a reménytelenségből és a sötétségből (215. old.)
 8. fejezet: Diadalmenet (221. old.)

6. A Messiás a modernkori zsidó filozófia fényében

    Rabbi Menáchem Mendel Schneerson:

Fény az alagút végén (230. old.)

    A Messiás szamara (236. old.)

    Milyen lesz a feltámadás kora? (240. old.)

Rabbi Aryeh Kaplan: A zsidó hit alapjai

A messiást megelőző korszak (246. old.)

    A messiási korszak (258. old.)

    Milyen lesz a zsidó Messiás? (267. old.)

 1. Mellékletek

    Messiás: Judaizmus kontra Kereszténység

 1. fejezet: Utal-e a zsidó biblia Jézusra, mint messiásra? (277. old.)
 2. fejezet: Személyes kapcsolat Istennel (282. old.)
 3. fejezet: A szentháromság és a zsidóság (284. old.)
 4. fejezet: Gyakran ismétlődő kérdések (285. old.)

    Oberlander Báruch rabbi – Köves Slomó rabbi

Hangulat, öltözék és nyelv az ókori Izraelben (288. old.)

    Rabbi Menáchem Mendel Schneerson:

    Békés-e a békefolyamat a Közel-keleten? (293. old.)

    Idézetek és anekdoták a Messiásról (299. old.)

A lubavicsi rebbe: A világ kora (305. old.)

Mit kérdezzek? (310. old.)

Források (312. old.)

Jegyzetek (314. old.)

Katalógus (318. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (322. old.)

A Rási-írás héber ábécéje (Álef-bét) (323. old.)

Naptár (324. old.)

Órarend (325. old.)

 

 

A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK IV. Kötet – Imák, az étkezés áldásai

Fejezetek a klasszikus forrásokból

 

Tartalom

Előszó (5. old.)

Bemutatkozás (7. old.)

 1. Biblia

Mózes harmadik könyve dióhéjban (11. old.)

Szemelvények Rási kommentárjából (11. old.)

Eszter könyve – új magyar fordítás (29. old.)

Az étkezés és áldásai a Bibliában (39. old.)

Táblázatok (13, 18. old.)

 1. Talmud

A zsidó törvénykezés fája (59. old.)

A Talmudi oldal (60. old.)

A Misna és legfontosabb kommentárjai (61. old.)

    Chulin 7. fejezet: Bászár sönitálém min hájáin:

A felügyelet nélkül hagyott hús (81. old.)

    Mönáchot 4. fejezet: Hilchot Cicit: A cicit törvényei (102. old.)

 1. Háláchá – Zsidó jog

    Maimonidész: Az áldások szabályai

 1. fejezet: Az alkalmi áldások (132. old.)

Maimonidész: A tiltott ételek szabályai

 1. fejezet: A tej, a tojás, a sajt és a vaj (139. old.)
 2. fejezet: A tejes és a húsos (144. old.)

    Sulchán Áruch – A „terített asztal”

 1. fejezet: Az étkezéskor betartandó illemszabályok (150. old.)
 2. fejezet: Nem szabad lekicsinylően bánni az étellel (153. old.)
 3. fejezet: Az étkezés utáni kézmosás törvénye (153. old.)
 4. fejezet: Az étkezés utáni áldások helye és ideje (154. old.)

    Birchot Hánehenin: Az étkezés áldásai (156. old.)

A ljadi-i rabbi Snéur Zálmán: Szidur Háráv

    Az étkezés előtti kézmosás törvényei (160. old.)

    Az étkezés előtti áldások rendje 1. fejezet (169. old.)

    Az étkezés áldásainak gyakorlati útmutatója (176. old.)

    Hayim Halevy Donin: Az étkezés törvényei (183. old.)

    Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival: Kóser étkezés egyetemistáknak (149. old.)

 1. Az étkezés és áldásai a zsidó filozófia fényében

    Rabbi Jehudá Hálévi: Kuzári: A kazár király értekezései

Az áldások jelentősége (201. old.)………………………………………………………………………… 201

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója: A tiltott eledelek parancsolatai (204. old.)

    Rabbi Áháron Hálévi: Széfer Háchinuch – A 613 parancsolat

 1. micva: A szökőín fogyasztásának tilalma (208. old.)
 2. micva: Az összemarcangolt állat fogyasztásának tilalma (209. old.)
 3. micva: A hús és a tej együtt főzésének tilalma (213. old.)
 4. micva: A nyolc csúszómászó rituális tisztátalansága (214. old.)
 5. micva: A schitá, a rituális vágás előírása (218. old.)

A lubavicsi rebbe:

A kóser étkezés kabbalisztikus jelentése (231. old.)

Enni és Imádkozni (240. old.)

    Hayim Halevy Donin: A lélek eledele (243. old.)

Zalman I. Posner: Elavultak-e a kóserság törvényei? (249. old.)

 1. Az ima gyakorlata

Látogatás Isten Házában (255. old.)

Az ima mozdulatai (257. old.)

Útmutatás az imakönyvhöz (258. old.)

A kádis elmondásának szabályai (262. old.)

A csók: a vallásos odaadás kifejezése (263. old.)

Mit tegyünk ha felhívnak a Tórához? (266. old.)

A zsinagóga szótára (268. old.)

Jasa Heifetz és az ima (270. old.)

 1. Kabbala – Zsidó misztika

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata (274. old.)

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe” (275. old.)

Rabbi Joszéf Jichák Schneerson:

    Stut dökdusá: A racionális és az irracionális:

 1. fejezet: A világ nemesítésének célja (276. old.)
 2. fejezet: Az ember két lelke (281. old.)
 3. fejezet: A bolondság szelleme és a bűn (285. old.)
 4. fejezet: A lélek esszenciája és attribútumai (288. old.)
 5. fejezet: A bolondság szent szelleme (290. old.)

    Rabbi Menáchem Mendel Schneerson:

Dirá bötáchtonim: Isteni otthon a fizikai világban

 1. fejezet: A Sechiná lényege (295. old.)
 2. fejezet: A Sechiná legfőbb fölemelkedése és távozása (298. old.)
 3. fejezet: A nagy becsben tartott hetedik (299. old.)
 4. fejezet: A teremtési folyamat célja (301. old.)
 5. fejezet: Vágy az Isteni otthonra (303. old.)
 6. fejezet: „Amit Ő tesz, azt követeli meg” (304. old.)
 7. fejezet: A cádik halála (306. old.)
 8. fejezet: Nemzedékünk küldetése (308. old.)
 9. fejezet: A megváltás (309. old.)

7. Zsidó filozófia

Rabbi Aryeh Kaplan: A zsidó hit alapjai: A zsidó nép (313. old.)

A lubavicsi rebbe: A világ kora (329. old.)

Mit kérdezzek? (334. old.)

Források (336. old.)

Jegyzetek (338. old.)

Katalógus (341. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (343. old.)

A Rási-írás héber ábécéje (Álef-bét) (344. old.)

Naptár (345. old.)

Órarend (346. old.)

 

A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK III. Kötet – Tóratanulás és a tfilin szabályai

Fejezetek a klasszikus forrásokból

Tartalom

Előszó (5. old.)

Bemutatkozás (7. old.)

 1. Biblia

A Biblia és legfontosabb kommentárjai (11. old.)

Mózes második könyve dióhéjban (28. old.)

Szemelvények Rási kommentárjából (28. old.)

A kegytárgyak a Bibliában (56. old.)

Illusztrációk (36, 50. old.)

 1. Talmud

A zsidó törvénykezés fája (73. old.)

A Talmudi oldal (74. old.)

    Mönáchot 3. fejezet: Hilchot SzTáM:

    A Tóra-tekercsben használatos betűk szabályai (84. old.)

    A mezuzá törvényei (100. old.)

    A tfilin készítésének törvényei (116. old.)

Illusztrációk (98, 100, 116, 126. old.)

 1. Háláchá – Zsidó jog

    Maimonidész: A Tóra-tanulás szabályai

 1. fejezet: A tanulás fontossága (136. old.)
 2. fejezet: A tanulás módszere (137. old.)
 3. fejezet: Az oktatás módszere (142. old.)

    Maimonidész: A tfilin, a mezuzá és a Tóra-tekercs szabályai

 1. fejezet: A mezuzá kötelessége, és írása (146. old.)
 2. fejezet: Mely lakóhelyen kötelesség a mezuzá fölszerelése? (149. old.)
 3. fejezet: A Tóratekercs (152. old.)
 4. fejezet: Hogyan készül a Tóratekercs (156. old.)
 5. fejezet: A kóser Tóra tekercs (159. old.)

    Sulchán Áruch Háráv: A tfilin törvényei

 1. fejezet: A tfilin részletes szabályai (163. old.)
 2. fejezet: A tfilin levételének törvényei (172. old.)
 3. fejezet: A szombat, az ünnepek és a tfilinviselés törvényei (175. old.)
 4. fejezet: A tfilin írásával kapcsolatos törvények (176. old.)
 5. Zsidó etika és erkölcs

    Szervátültetés (185. old.)

    A drog és a Tóra (190. old.)

 1. Kabbala – Zsidó misztika

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata (194. old.)

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe” (195. old.)

Rabbi Sálom Dovber Schneerson: Málchut:

A beszéd és a házastársi kapcsolat – Máámár Jom Tov Sel Ros Hásáná, 5659:

 1. fejezet: A Sófár és a Szombat (196. old.)
 2. fejezet: A Málchut szféra lényege (199. old.)
 3. fejezet: A szavak különleges ereje (202. old.)
 4. fejezet: A fény és a befogadóedények (208. old.)
 5. fejezet: A beszéd magasztos forrása (211. old.)

Összefoglalás (213. old.)

Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival:

Mi a zsidó misztika, honnan ered és hová vezet? (216. old.)

 1. Zsidó filozófia

A zsidó lélek természete:

 1. fejezet: Ábrahám: A humanitáriusból az emberbarátig (227. old.)
 2. fejezet: A zsidók lelkében rejlő isteni szikra (232. old.)
 3. fejezet: Az önfeláldozás (237. old.)
 4. fejezet: Az áldozat szimbóluma (243. old.)
 5. fejezet: Izsák öröksége (248. old.)
 6. fejezet: A szellemi öröklődés feltételei (252. old.)

    Rabbi Aryeh Kaplan: A zsidó hit alapjai: Az ember

 1. fejezet: A teremtés célja (259. old.)
 2. fejezet: Az ember cselekedetei (261. old.)
 3. fejezet: Az ember környezete (264. old.)
 4. fejezet: Az emberi tett szabadsága (266. old.)

A lubavicsi rebbe: A világ kora (272. old.)

Mit kérdezzek? (277. old.)

Források (279. old.)

Jegyzetek (281. old.)

Naptár (284. old.)

Katalógus (285. old.)

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét) (287. old.)

A Rási-írás héber ábécéje (Álef-bét) (288. old.)

A SzTáM-írás héber ábécéje (Álef-bét) (289. old.)

Mazsolák és csemegék (290. old.)

Órarend (292. old.)

 

 

A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK II. – Szombat a zsidó filozófia tükrében

Fejezetek a klasszikus forrásokból

 

Tartalom

Előszó (5. old.)

Bemutatkozás (7. old.)

 1. Biblia

Jöhosuá (Józsua) könyve (11. old.)

A szombati pihenés és munkatilalom a Bibliában (40. old.)

 1. Talmud

A zsidó törvénykezés fája (57. old.)

A Talmudi oldal (58. old.)

Misna: Sábát traktátusa (59. old.)

Misna: Éruvin traktátusa (86. old.)

    Sábát 17. fejezet: Kol hákélim…: A mukce törvénye (107. old.)

 1. Háláchá – Zsidó jog

    Maimonidész:

    A megtérés szabályai (163. old.)

    A Messiás szabályai (176. old.)

    A szombat szabályai (182. old.)

    Sulchán Áruch: Milyen dolgokról szabad beszélni szombaton (199. old.)

A lubavicsi rebbe: Talmudi elemzés: Miért függeszti fel a szombat törvényeit az életveszély? (207. old.)

 1. A szombat a zsidó filozófia fényében

    A lubavicsi rebbe: A szombat, a valódi megnyugvás (215. old.)

Rabbi Aryeh Kaplan: Az örökkévalóság napja (221. old.)

Dr. Jonathan Sacks, Nagy-Britannia főrabbija:

A hétköznapok passzív munkája és a szombati pihenés (230. old.)

Cvi Freeman: Szombat, a gondolat világa (229. old.)

Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival: A másik lélek és a Szombati élvezetek (234. old.)

 1. Kabbala – Zsidó misztika

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata (240. old.)

Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe” (241. old.)

Rabbi Smuél Schneerson:

A valódi lét – Máámár Mi chámochá, 5629:

 1. fejezet: A situf és a bálványimádás (242. old.)
 2. fejezet: Minden teremtménynek van egy égi forrása (246. old.)
 3. fejezet: A leereszkedési stádiumok és semmiből valamibe való teremtés (249. old.)

Összefoglalás (258. old.)

 1. Zsidó filozófia

A halottak feltámadásába vetett hit:

 1. fejezet: Miért hagyjuk el az édenkertet? (264. old.)
 2. fejezet: Miért tökéletesítsük, ha úgyis meghal? (267. old.)
 3. fejezet: A végtelen megértése (273. old.)
 4. fejezet: Lehet-e a végtelennél végtelenebb? (281. old.)
 5. fejezet: Jó-e az örökkévalónak, hogy irracionális? (286. old.)
 6. fejezet: Isten és a teremtmények ranglétrája (293. old.)
 7. fejezet: Miért éppen a fizikai világban fog feltárulkozni az Örökkévaló végtelen fénye? (299. old.)

    Benjamin Blech: Kezdőknek és haladóknak

 1. fejezet: A Tóra – a világ bestsellere (305. old.)
 2. fejezet: A nagyünnepek (311. old.)
 3. fejezet: Isten hozott szerény hajlékomban! (322. old.)
 4. fejezet: A hálószoba (327. old.)

    A lubavicsi rebbe: A világ kora (335. old.)

Források (340. old.)

Jegyzetek (342. old.)

Naptár (345. old.)

Katalógus (346. old.)

A héber ábécé (Álef-bét) (348. old.)

Órarend (349. old.)