A Zsidó Tudományok Szabadegyetemének rövid története

A magyar zsidóság túlnyomó része, egy-két nemzedék óta elszakadt a hagyomány láncolatától. A rendszerváltás óta hazánkban is egyre nagyobb teret kap a személyes identitás kibontása, ezáltal sokszor a zsidó gyökerek felfedezése is, így az igény is megnövekedett olyan átfogó tanfolyamokra, szemináriumokra, amelyek a zsidó gondolkodást eredeti, autentikus formájában ismertetik meg a hallgatókkal.

A Zsidó Tudományok Szabadegyetemét (ZSTSZ) azzal a céllal alapította meg Oberlander Báruch rabbi 2003-ban, hogy a program színvonalas keretek között nyújtson lehetőséget a zsidó tudományok megismerésére, minden olyan érdeklődő számára, akinek korábban nem adódott meg a lehetőség, hogy a zsidó tudományokban magas szinten elmélyedhessenek.

Az intézménynek nem a diplomaosztás a fő célja, sokkal inkább egy, mindenki számára nyitott egyetem kialakítása, ahol a tanulási módszer lényege a téma vitával és közös beszélgetéssel történő megértése, elemzése.

Az egyetemi szintű képzés keretében, minden évben három szemeszter indul. Az évközi szemeszterek heti négyszer két órában, hétfőtől-csütörtökig este 6 és 8 óra között, a nyári intenzív szemeszter pedig két héten vasárnaptól-péntekig délután 2 és este 8 óra között nyújt lehetőséget az érdeklődők számára, hogy elmélyedjenek a klasszikus zsidó tanokban.

A tematikában szerepel egy-egy kiválasztott témakör (szokás, szertartás, fogalom) történetének, bibliai megjelenítésének, filozófiai és misztikus hátterének, illetve gyakorlati megjelenésének áttekintése.

A Szabadegyetem hallgatói elsősorban a fiatalabb korosztályból kerülnek ki, de kortól függetlenül minden hallgatót szívesen látunk. Megnyitásával egyidejűleg a Szabadegyetem, tankönyvsorozatot is indított, A Zsidó Tudományok – Fejezetek a klasszikus forrásokból címmel, mely 2017-ig 9 kötetben jelent meg.

Ösztöndíj program

Az Átid Ösztöndíjprogram 18 és 26 év közötti, háláḥikusan (anyai ágon) zsidó származású fiataloknak biztosít ösztöndíjat a ZSTSZ évközi szemináriumain. Bővebb információ és felvilágosítás: (30) 403-0141 vagy atid@zsido.com