Az emberi jogok és a háláchá

A zsidó élet állomásai, fogalmai és előírásai

Oberlander Báruch rabbi előadás sorozata olyan kérdéseket feszeget, mint az élethez való jog, a szólássszabadság, az önrendelkezés és más emberi jogi kérdések. Az izgalmas elemzések az ELTE Római jogi tanszékének héber jog kurzusán hangzanak el.

Fejezetek: