A Teremtéstől a Messiásig

Előadó: Köves Slomó rabbi

Köves Slomó előadássorozata, a címnek megfelelően a zsidó világképet szemlélteti a teremtés kezdetétől a világ végéig. Mi az a pont vagy fogalom, amely köré mind a lét keletkezése mind pedig végső célja felfűzhető? A chaszid filozófia fogalomkörét ismertetve beleláthatunk abba is miért annyira elemi része a Messiás a Judaizmus alapelveinek. Az előadások hanganyaga egy chászid feldolgozás szövegén alapszanak, mely Joel Kahn szerzeménye. A sorozat a Szabadegyetem 2007 őszi tanfolyamán hangzott el.

Fejezetek: